Feno 50 taona ny CEPAL : fifaninanana hira faneva sy logo

Ao anatin’ ny fankalazana ny jobily faha 50 taonan’ny CEPAL (Commission épiscopale pour  l’apostolat des laïcs)  dia misy fifaninana  hira faneva  sy logo  

Toa izao ny andinindininy :

LOHAHEVITRA : « Ianareo no fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao… koa mitsangana… Mirosoa amin’ny lalina » (Matio 5,13- Lioka 5,4) 

HIRA FANEVA

  • Tsy maintsy ahitana ny lohahevitry ny jobily miaraka amin’ny teny fanevan’ny CEPAL : Finoana –Fiombonana-Firotsahana
  • Ny faharetan’ny hira dia 3mn raha fohy indrindra ary 5mn raha lava indrindra

Hatao anaty valopy mitokana ny tonon-kira sy ny raki-kira (voarakitra anaty CD)  ary anaty valopy hafa ny mahakasika ny mpifaninana.

LOGO

  • Tsy maintsy ahitana ny lohahevitry ny jobily miaraka amin’ny teny fanevan’ny CEPAL : Finoana –Fiombonana-Firotsahana 
  • Ny loko hampiasaina dia : fotsy , mavo , mena , maintso ary mainty 

Hatao amin’ny taratasy A4 

Hatao anaty valopy mitokana ny Logo ary anaty valopy hafa ny mahakasika ny mpifaninana 

FAMETRAHANA NY FIFANINANA

Ny fara fanaterana ny fifaninana dia ny 04 Septambra 2020 

CEPAL – Immeuble CNPC Antanimena  Porte n° 27– Antananarivo 101  

Filan-kevitra

cepalmadagascar@yahoo.fr, +261 34 93 305 09, + 261 33 17 990 15