Catégorie : FET Madagasikara

95 taona izao ny FET eto Madagasikara. Ahitana azy avokoa ireo diosezy 21.