Catégorie : Vaovao

Soridalana 2023-2024 : mpirary tampo avokoa ianareo

Soridalana 2023 – 2024 : mpiray tampo avokoa ianareo

Indro àry atolotra antsika ny soridalana hoentintsika hamakivaky indray ny taom- pikatrohana 2023-2024. Toy ny mahazatra dia hizara roa (2) mazava tsara ny hafatra : FIZARANA I : Soridalana ho an’ny taom-pikatrohana 2023-2024 Andininy   ...

Kongresy Eokaristika 2024 ; Mandraisà anjara amin'ny fifaninana logo

Kongresy eokaristika nasiônaly 2024 : fifaninanana logo

Hatao any Quito, Equateur ny Kongresy Eokaristika Iraisam-pirenena ny volana Septambra 2024. Isika  eto Madagasikara, kosa, dia hanatanteraka ny Kongresy Eokaristika Nasionaly any Antsiranana ny 23 – 25 Aogositra 2024. Ny Kongresy Eokaristika moa...

Kongresy Eokaristika 2024 ; Mandraisà anjara amin'ny fifaninana logo

Kongresy Eokaristika Nasiônaly : ireo tsara ho fantatra

Nanatanteraka FILAN-KEVITRA NASIONALY ny AFAFI-FET Madagasikara ny 28 Aprily hatamin’ny 01 May izay niompana tanteraka amin’ny fanomanana ny Kongresy Eokaristika Nasionaly hatao ny 20 hatramin’ny 26 Aogositra 2024 any Antsiranana. Ireto avy no tsara...

JNE Mada 3 - Antananarivo

Hira Fanevan’ny JNE 3 : Rankizy ô, ndao hiara-dia

Ref : Rankizy ô avia, ndao hiara-dia, miantso anao ny Tompo Hiaina sy hitory ny Vaovao mahafaly nentin’i Kristy Rankizy miara-dia, filamatra ianao, efa fahazavana Tano ny finoana, Apositolin’ny Ankizy, fanantenan’ny Eglizy 1-Isika no...

Vavaka kongresy CNECAUM 2023

CNECAUM : Vavaka hiomanana sy hiainana ny kongresy 2023

Ry Andriamanitra Ray ô. Fitiavana ianao ary entanin’ny fitiavana anao izahay amin’izao kongresy izao ka tafaombona indray ao aminao. Ampio izahaymba tsy hivaona amin’ny maha-fiombonana Eokaristika anay. Fa ny fiombonanano manampy anay hatrany ho...

JMJ Mada X : hafatry ny Papa ho an’ny tanora malagasy

JMJ Mada X : hafatry ny Papa ho an’ny tanora malagasy

Ho an’ny Tanora tafavory hankalaza ny JMJ sehatra nasionaly ao Antsirabe Ry tanora malala tafavory ao Antsirabe amin’ity JMJ sehatra nasionaly ity, faly miarahaba anareo am-pitiavana ny tenako. Miombom-po sy miombom-bavaka aminareo aho ary...

“Mitsangana fa ataoko vavolombelon’ny zavatra efa hitanao ianao” (Asa 26, 16)

JMJ 2021 : Hafatry ny Papa Fransoa ho an’ny tanora

“Mitsangana fa ataoko vavolombelon’ny zavatra efa hitanao ianao” (Asa 26, 16)  Te hifampitantana aminareo indray aho mba hiaraka hanohy ny fivahinianana masina ara-panahy izay mitondra antsika mankany amin’ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora any...