Contact

Aina sy FAmonjena ny FIvavahana (AFAFI)

Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora (FET)

Lot IVG 199 – Porte 38

Immeuble CNPC Antanimena

Tel (ora fiasana) : 22 236 94 / 033 02 892 13 / 034 06 262 59

E-mail : foibe.nasionaly@afafi-fet.org