Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany MADAGASIKARA

Hafaliana feno firariantsoa no iarahabana antsika izay manokatra sy mijery ary mamangy ity tranokalan’ny AFAFI-FET ity. Ho amintsika lalandava anie ny fahasoavan’i Jesoa Tompo sy ny fiombonana ao amin’ny Fanahy Masina.

Efa ela ihany izay no naniriana sy namolavolana ity tranokala ity, hampielezana sy hitoriana ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana na ny « Apostolat de la Prière » sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora (FET) na « Mouvement Eucharistique des Jeunes », ary koa ho fampahafantarana ny fikambanana amin’ireo liana hahalala sy hiditra hanatevin-daharana ao.

Tontosa izany ankehitriny noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny ezaka nataon’ireo manan-talenta sy tsara sitrapo ary ny Ekipa sy ny mpiara-miasa aminy. Mbola be ny fanatsarana tsy maintsy atao sy ny tovana ombieniombieny. Ho fiaingana sy fanombohana ihany izao. Angatahana ny fanohanantsika rehetra ny fanatsarana azy, na am-bavaka izany na torohevitra na amin’ny hoenti-manana ihany koa aza.

Isaorana manokana ireo teknisianina, izay tsy hoe nanampy fotsiny fa tena nandray an-tanana mihitsy ny fanatontosana. Fa indrindra isaorana Andriamanitra tompon’ny fandaharana sy ny zavatra rehetra, fa izy no mitantana sy manoro antsika amin’ny fanilon’ny Fanahy Masina izay tokony hataontsika

Ho ela velona ao am-pontsika anie i Jesoa Kristy!

Mandrakizay

Ny Aomônie Nasionaly. P. Odon Honoré ANDRIANARISOA sj

Hafatry ny Fivondronamben'ny Eveka - Mey 2024

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka – Mey 2024

“NY ASAN’NY MAZAVA DIA NY SOA, NY FAHITSIANA ARY NY FAHAMARINANA” (Ef 5,9) Ho antsika rehetra mpiray Tanindrazana “Ho aminareo anie ny fiadanana!” 01. Ny fiadanana nomen’i Jesoa tafatsangan-ko velona ny mpianany no entinay Eveka...

Ho an'ny relijiozy sy ny seminarista

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Mey 2024

Ho an’ny fiofanan’ny relijiozy sy ny seminarista Mba hivelatra tsara eo am-panarahana ny antson’Andriamanitra anie ireo relijiozy sy seminarista noho ireo fiofanana araka ny maha olona, ara-pastoraly, ara-panahy ary ara-piaraha-monina omena azy ireo ka...

Ho an'ireo manao martiry ny tenany

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Martsa 2024

Ho an’ireo manao martiry ny tenany Mba hampiroborobo ny Eglizy anie ny herim-po sy ny zotom-po misionera ananan’ireo mahafoy ny ainy ho an’ny Evanjely any amin’ny toerana maro manerana izao tontolo izao.

Hafatry ny Papa Fransoa ho an'ny Karemy 2024

Hafatry ny Papa Fransoa ho an’ny Karemy 2024

Tantanan’Andriamanitra mankany amin’ny fahafahana amin’ny alalan’ny famakivakiana ny tany efitra isika Ry rahalahy sy anabavy malala! Rehefa maneho ny tenany ny Andriamanitsika dia manambara fahafahana : « Izaho no Tompo Adriamanitrao, Izay namoaka anao...

Hafatry ny CEM momba ny Fiducia supplicans

Hafatry ny FEM mikasika ny taratasy Fiducia supplicans

MANKAHALA NY FAHOTANA NY ANDRIAMANITSIKA FA TIA NY MPANOTA ARY MANIRY NY HIBEBAHANY  “Izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana ka aza manota intsony” (Joany 8,11)  Ho an’ny mpiray tanindrazana tsy an-kanavaka, indrindra ny kristianina...

Ho an'ny fahasamihafana eo anivon'ny Eglizy

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Janoary 2024

Ho an’ny fahasamihafana ao amin’ny Eglizy Mba hanampy antsika hamantatra ireo fanomezam-pahasoavana maro eo anivon’ny ankohonana kristianina anie ny Fanahy Masina ary hahita ny harena ao amin’ireo fombam-pivavahana samihafa ao amin’ny Eglizy katolika.

Hafatry ny Papa Fransoà ho an'ny JMJ faha 38 - Faly amin'ny fanantenana

Hafatry ny Papa Fransoà ho an’ny JMJ faha 38 – 26 novambra 2023

Ry tanora malala, Tamin’ny volana aogositra lasa teo, nandritra ny Andro Maneran-tany ho an’ny Tanora tany Lisbonne dia nihaona tamin’ny tanora namanareo aman-tapitrisany avy amin’ny lafivalon’izao tontolo izao aho. Tamin’ny fotoanan’ny valanaretina, tao anatin’ny...