Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany MADAGASIKARA

Hafaliana feno firariantsoa no iarahabana antsika izay manokatra sy mijery ary mamangy ity tranokalan’ny AFAFI-FET ity. Ho amintsika lalandava anie ny fahasoavan’i Jesoa Tompo sy ny fiombonana ao amin’ny Fanahy Masina.

Efa ela ihany izay no naniriana sy namolavolana ity tranokala ity, hampielezana sy hitoriana ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana na ny « Apostolat de la Prière » sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora (FET) na « Mouvement Eucharistique des Jeunes », ary koa ho fampahafantarana ny fikambanana amin’ireo liana hahalala sy hiditra hanatevin-daharana ao.

Tontosa izany ankehitriny noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny ezaka nataon’ireo manan-talenta sy tsara sitrapo ary ny Ekipa sy ny mpiara-miasa aminy. Mbola be ny fanatsarana tsy maintsy atao sy ny tovana ombieniombieny. Ho fiaingana sy fanombohana ihany izao. Angatahana ny fanohanantsika rehetra ny fanatsarana azy, na am-bavaka izany na torohevitra na amin’ny hoenti-manana ihany koa aza.

Isaorana manokana ireo teknisianina, izay tsy hoe nanampy fotsiny fa tena nandray an-tanana mihitsy ny fanatontosana. Fa indrindra isaorana Andriamanitra tompon’ny fandaharana sy ny zavatra rehetra, fa izy no mitantana sy manoro antsika amin’ny fanilon’ny Fanahy Masina izay tokony hataontsika

Ho ela velona ao am-pontsika anie i Jesoa Kristy!

Mandrakizay

Ny Aomônie Nasionaly. P. Odon Honoré ANDRIANARISOA sj

Kongresy Eokaristika 2024 ; hisokatra amin'ny 01 oktôbra 2024 ny fisoratana anarana

Kongresy Eokaristika Nasiônaly : ireo tsara ho fantatra

Nanatanteraka FILAN-KEVITRA NASIONALY ny AFAFI-FET Madagasikara ny 28 Aprily -29 Aprily -30 Aprily-01 May izay niompana tanteraka amin’ny fanomanana ny Kongresy Eokaristika Nasionaly (20-26 Aogostra 2024) any Antsiranana. Ireto avy no tsara ho fantatra...

JNE Mada 3 - Antananarivo

Hira Fanevan’ny JNE 3 : Rankizy ô, ndao hiara-dia

Ref : Rankizy ô avia, ndao hiara-dia, miantso anao ny Tompo Hiaina sy hitory ny Vaovao mahafaly nentin’i Kristy Rankizy miara-dia, filamatra ianao, efa fahazavana Tano ny finoana, Apositolin’ny Ankizy, fanantenan’ny Eglizy 1-Isika no...

Hafatry ny Papa Karemy 2023

Hafatry ny karemy 2023 : ny famolahan-tena, lalana sinôdaly

Loharano : Trinitera.org Ry rahalahy sy anabavy malala! Ny Evanjelin’i Matio, Marka sy Lioka dia samy mitantatra ny zavamisy tamin’ny fiovan’i Jesoa tarehy. Hitantsika amin’izany ny valintenin’Izy Tompo manoloana ny  tsy fahatakaran’ny mpianany ny...

Vavaka kongresy CNECAUM 2023

CNECAUM : Vavaka hiomanana sy hiainana ny kongresy 2023

Ry Andriamanitra Ray ô. Fitiavana ianao ary entanin’ny fitiavana anao izahay amin’izao kongresy izao ka tafaombona indray ao aminao. Ampio izahaymba tsy hivaona amin’ny maha-fiombonana Eokaristika anay. Fa ny fiombonanano manampy anay hatrany ho...

Russie sy Ukraine : vavaka ho fitsaharan'ny ady

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2022 – 2023

Indro àry atolotra antsika ny soridalana hoentintsika hamakivaky indray ity taom-pikatrohana vaovao 2022-2023 ity. Manomboka amin’ny taona ho avy dia isaky ny 1 Oktobra no hanombohantsika AFAFI-FET miaraka ny taom-pikatrohana ka hanao ezaka manokana...