Auteur : Admin

JMJ Mada X Hafatry ny eveka ho an'ny tanora

JMJ Mada X Antsirabe : hafatry ny eveka ho an’ny tanora

Ry Tanora malala, Mifarana soa aman-tsara ny JMJ Mada faha X notontosaintsika niaraka teto Antsirabe. Hafaliana tsy omby tratra ny anay Eveka Raiamandreninareo niaraka taminareo nandritra ny andro maromaro, niara-nigoka taminareo ny harem-panahy tsy...

JMJ Mada X : hafatry ny Papa ho an’ny tanora malagasy

JMJ Mada X : hafatry ny Papa ho an’ny tanora malagasy

Ho an’ny Tanora tafavory hankalaza ny JMJ sehatra nasionaly ao Antsirabe Ry tanora malala tafavory ao Antsirabe amin’ity JMJ sehatra nasionaly ity, faly miarahaba anareo am-pitiavana ny tenako. Miombom-po sy miombom-bavaka aminareo aho ary...

Vavaka ho an'ny JMJ Mada X

Vavaka ho an’ny JMJ Mada X

Andriamanitra Rainay ô !  Entanin’ny Fanahinao Masina izahay ka midera sy misaotra Anao. Tsy misy miafina aminao ny fiainanay tanora, ny halemenay sy ny hafanam-ponay. Miredareda ao anatinay ny faniriana te-hamaly sy hanatanteraka ny antsonao...