Auteur : Admin

Herinandro Laudato Si

Herinandro Laudato Si : mandraisà anjara !

Manomboka androany 16 mey ary hifarana amin’ny talata 25 mey ny herinandro Laudato Si. Maro ireo hetsika nankalazana ny fahadimytaonan’ilay ansiklika navoakan’i Papa Fransoa. Fotoana ihany koa izao hisintomana lesona manoloana ny valan’aretina Covid-19...

Taonan'i Md Josefa : vavaka fanajana

Taonan’i Md Josefa : Vavaka fanajana

Miarahaba anao izahay, ry ray mpiahy ny Mpanavotra, Vady masin’i Maria Virjiny Ianao no nanankinan’Andriamanitra ny Zanany lahy tokana, Ianao no nametrahan’i Masina Maria ny fitokisany, Noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy....