Auteur : Admin

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Jona 2024

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Jona 2024

Ho an’ireo mandositra ny fireneny Mba ho voaray tsara sy hahita fiainam-baovao any amin’ny firenena mampiantrano azy ireo anie ireo mpifindra monina mandositra ny ady sy ny hanoanana izay voatery misedra loza sy herisetra...

Hafatry ny Fivondronamben'ny Eveka - Mey 2024

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka – Mey 2024

“NY ASAN’NY MAZAVA DIA NY SOA, NY FAHITSIANA ARY NY FAHAMARINANA” (Ef 5,9) Ho antsika rehetra mpiray Tanindrazana “Ho aminareo anie ny fiadanana!” 01. Ny fiadanana nomen’i Jesoa tafatsangan-ko velona ny mpianany no entinay Eveka...

Ho an'ny relijiozy sy ny seminarista

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Mey 2024

Ho an’ny fiofanan’ny relijiozy sy ny seminarista Mba hivelatra tsara eo am-panarahana ny antson’Andriamanitra anie ireo relijiozy sy seminarista noho ireo fiofanana araka ny maha olona, ara-pastoraly, ara-panahy ary ara-piaraha-monina omena azy ireo ka...

Ho an'ireo manao martiry ny tenany

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Martsa 2024

Ho an’ireo manao martiry ny tenany Mba hampiroborobo ny Eglizy anie ny herim-po sy ny zotom-po misionera ananan’ireo mahafoy ny ainy ho an’ny Evanjely any amin’ny toerana maro manerana izao tontolo izao.

Hafatry ny Papa Fransoa ho an'ny Karemy 2024

Hafatry ny Papa Fransoa ho an’ny Karemy 2024

Tantanan’Andriamanitra mankany amin’ny fahafahana amin’ny alalan’ny famakivakiana ny tany efitra isika Ry rahalahy sy anabavy malala! Rehefa maneho ny tenany ny Andriamanitsika dia manambara fahafahana : « Izaho no Tompo Adriamanitrao, Izay namoaka anao...

Hafatry ny CEM momba ny Fiducia supplicans

Hafatry ny FEM mikasika ny taratasy Fiducia supplicans

MANKAHALA NY FAHOTANA NY ANDRIAMANITSIKA FA TIA NY MPANOTA ARY MANIRY NY HIBEBAHANY  “Izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana ka aza manota intsony” (Joany 8,11)  Ho an’ny mpiray tanindrazana tsy an-kanavaka, indrindra ny kristianina...

Ho an'ny fahasamihafana eo anivon'ny Eglizy

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Janoary 2024

Ho an’ny fahasamihafana ao amin’ny Eglizy Mba hanampy antsika hamantatra ireo fanomezam-pahasoavana maro eo anivon’ny ankohonana kristianina anie ny Fanahy Masina ary hahita ny harena ao amin’ireo fombam-pivavahana samihafa ao amin’ny Eglizy katolika.