Auteur : Admin

FET 100 taona : ifampizarao ny hira faneva !

FET 100 taona : ifampizarao ny hira faneva !

“Mba ho ao aminareo ny fifaliako” (Jn, 15-11) Na eo aza ny ady sarotra, hafaliana lalandava ny miaraka amin’I Jesoa, sa tsy izany ? Mivoy ny hafaliana sy ny tsikitsiky vokatry ny fiarahana amin’i...

Mankalaza fety roa sosona ny Afafi-Fet !

Mankalaza fety roa sosona ny Afafi-Fet !

Afafi ! Amin’ny fo feno haravoana no iarahabana antsika rehetra amin’izao fety roa sosona izao ! Hitoetra ao amintsika tokoa anie ny Hafalian’ny Evanjely ! 3 desambra, fetin’i Md Fransoa Xavier, mpiaro ny FET...

Efa tonga ny vavaka Fanolorana ny andro 2015

AFAFI ! Adiditsika AFAFI-FET ny manolotra ny andro. Koa manentana antsika rehetra mba samy hanao ary hampiely izany vavaka izany, ho fiombonantsika amin’ny Papa Ray Masina sy ireo Kristianina manerantany. 100 Ariary ny vidin’ny...

Misokatra ny taom-panabeazana 2014-2015 !

Misokatra ny taom-panabeazana 2014-2015 !

« Mba ho ao aminareo ny fifaliako » (Joany 15, 11) Afafi ! – FET ! Io teny Fanevan’ny Taon-jôbily iraisan’ny AFAFI-FET maneran-tany sady tenin’i Jesoa tamin’ny Mpianany io no entinay avy aty amin’ny...

Hihaona amin’ny Papa Fransoa isika !

Hihaona amin’ny Papa Fransoa isika !

Amin-kafaliana no ilazana amintsika fa hisy ny fihaonana amin’ny Papa Ray Masina any Rôma. Nanaiky ny handray ireo mpivahiny hamarana ny fankalazana ny faha 100 taonan’ny FET izy. Marihina fa efa misokatra ny fisoratana...

Misokatra ny fisoratana anarana ho any Rôma !

Misokatra ny fisoratana anarana ho any Rôma !

Efa manomboka ny fisoratana anarana ho an’ireo izay mikasa hamonjy ny famaranana ny faha-100 taonan’ny FET atao any Rôma ny 04 hatramin’ny 10 aogositra 2015. Araka ny efa hitantsika any amin’ny Hafatra nalefan’ny Foibe...