Kaongresy eokaristika 2020 : ireo tsara ho fantatra

TSATILAKRI

Isan’ny hetsika lehibe hanamarihana ny faha zato taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ny kaongresy eokaristika hatao any Antsiranana. Ireto avy ny tsara ho fantatra amin’izany :

Daty : 26 aogositra – 31 aogositra 2020

Fisoratana anarana : 1 oktôbra 2019 – 30 aprily 2020

Saram-pisoratana anarana (Saran-dasy) :

  • Ho an’ny Zandrin’i Kristy sy ny Irak’i Kristy : 35000 Ariary
  • Ho an’ny sisa rehetra kosa (VK, EKA, AFAFI, Mpanabe) : 50000 Ariary

Fe-potoana handoavana ny saram-pisoratana anarana : efaina na arotsaka amin’ny fotoana andefasana ny anarana aty amin’ny Foibe Nasionaly ny antsasany (30 aprily fara fahatarany), amin’ny faran’ny volana mey kosa ny am-pahany sisa.

Aoka harahina tsara ny ambaratonga amin’ny fisoratana anarana, izany hoe, ny Birao na ny Ekipan’ny Diosezy ihany no mahazo mandefa ny listra aty amin’ny Foibe Nasionaly ary voasonian’ny Mpandrindra voalohany sy ny Aomônien’ny Diosezy vao azo ekena.

Misaotra mialoha amin’ny fanontaniana raha toa misy mampisalasala.

AFITEMA