Catégorie : Vavaka

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina ho an’ny febroary 2015

Fangatahana ho an’ny febroary 2015 : Mba ho afaka hanorina fiainana mendrika indray ireo voafonja, indrindra ny tanora. Ary ho voaray sy ho voatohana ao anivon’ny ankohonam-piainana kristianina ireo mpivady rava tokantrano.

Vavaka telo, hanampy antsika hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra

Loharano – Zenith.org, 27 janoary 2015 Nanolotra vavaka telo ny Papa Fransoa mba hahafahantsika manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra : « mivavaka mba hanam-piniavana hanaraka ny sitrapon’Andriamanitra, mivavaka mba hahafantatra ny sitrapon’izy Ray ary, farany, rehefa hainao ny sitrak’izy Andriamanitra, mivavaka mba hanatanteraka izany ». Nandritra ny fifampizarany mikasika ny Evanjely nosoratan’I Md Marka (Mk 3, 31 -35) ka nilazan’i …

Lire la suite

Vavaka ho fananganana ho Olomasina an’ i Victoire Rasoamanarivo

Ry Andriamanitra Rainay Masina sy Lavorary indrindra ô, faly izahay midera sy mankalaza Anao, ary mitalaho an-tanan-droa Aminao : mba omeo voninahitra ny Anaranao masina, vonjeo ny Fiangonanao sy ny tanindrazanay ary ny olona marobe. Ka mba ho sitrakao anie ny hanangana ho Olomasina an’i Victoire Rasoamanarivo zanakao, fatra-panaja sy tia anao sy ny Zanakao …

Lire la suite

Vavaky ny mpianakavy isan’andro

Ry Jesoa be fitiavana indrindra, izay nanamasina ny fianakaviana voafidinao tety an-tany, tamin’ny hatsaram-panahinao tsy hay lazaina sy ny oha-pitondrantena nomenao tao an-trano, mba topazo fijery antra ity fianakaviana miankohoka eto an-tongotrao, mihanta mba hosoavinao. Ka tsarovy fa Anao ity fianakaviana ity, noho izy namehy sy nahafoy tena ho anao. Koa aoka mba harovan’ny hatsaram-ponao …

Lire la suite

Vavaka fangatahana fandriampahalemana

Ry Andriamanitra Rain’ny famindram-po ô Noharianao ho iray fianakaviana aminao izahay ary tsimbininao hatrany hiadana sy ho finaritra Tsy nahay namaly fitia anefa izahay, indrisy, fa nanalavitra Anao ka latsaka an-katerena Very fanahy mbola velona ka zohim-pahoriana; Rotidrotiky ny fialonana sy ny fitiavan-tena ny fiaraha-monina Mijaly sy misara-bazana ny fianakaviana Revo ao anatin’ny herisetra sy …

Lire la suite

Vavaky ny taon-jaobily faha 100 taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora

Zato taona ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ! Nosokafana ny 22 jona teo ny fankalazana ary hofaranana any Rôma amin’ny taona ho avy. Ho fanomanana ny fihaonana any Rôma (4 ka hatramin’ny 10 aogositra) ary indrindra ho fiombonam-bavaka mandritra ny fankalazana ny jobily faha 100 taonan’ny FET dia manentana antsika hanandratra ity vavaky ny taon-jaobily ity. …

Lire la suite