Admin

Articles de cet auteur

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Desambra 2020

Mba hofahanan’ny Tenin’Andriamanitra sy ny fiainam-bavaka anie ny fifandraisantsika manokana amin’i Jesoa Kristy

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Novambra 2020

Hanasoa anie ny siansa sy teknika

Mba hanasoa ny fiainan’ny olombelona anie ny fandrosoan’ny siansa sy ny teknika Eto am-piandohana dia tsara ny ahalalantsika fa somary natao mahitsy kokoa sy namboarina ny dikan-teny nampiasaina mba ho mora ho an’ny sarambabem-bahoaka ny hahazo izay tian’ny fangatahana hambara, ka nampiasantsika ny teny hoe : siansa sy teknika. Fa raha ny teny na ny voambolana …

Lire la suite

“Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy”

AFAFI, Amin’izao fankalazana ny fetin’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely izao dia mikarakara fifaninanana « Makà tahaka ahy » ao amin’ny Pejy Facebook AFAFI-FET Madagasikara APMEJ Madagascar  ny Foibe Nasionalin’ny AFAFI – FET. Toy izao àry ny mombamomba izany  Lohahevitra: “Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy” 1 Korintiana 11, 1                                Izany hoe maka tahaka …

Lire la suite

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – oktobra 2020

Mba ho afaka mandray anjara bebe kokoa amin’ny fitantanana ny Eglizy anie ny lahika, indrindra ny vehivavy noho ny hasin’ny batemy. Vao tsy ela akory fa tamin’ny Alahady 27 septambra teo isika no nankalaza ny andron’ny Lahika maneran-tany ato anatin’ny Eglizy katolika, izay anentanana sy ampahatsiarovana isan-taona ny adidy aman’andraikatra manandrify ny lahika amin’ny fitoriana …

Lire la suite

LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 : Mandray anjara mavitrika isika !

Ny 01 Septambra ka hatramin’ny 04 Oktobra 2020 dia manasa antsika ny Papa Fransoa hiaina vanim-potoana iray atao hoe « SAISON DE LA CREATION » LOHATAONAN’NY FAHARIANA. Kristianina aman-tapitrisany no efa mankalaza io iray volana io isan-taona , koa ankehitriny dia manasa antsika ny Papa Ray Masina handray anjara amin’izany fankalazana izany, hanohina ny antsony …

Lire la suite

LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 – Vavaka iombonana amin’ny Papa François

Ry Ray Mpahary ny aina ô, Noho ny Teninao, dia rako-java-maniry mamokatra izay misy voa afafy sy hazo fihinam-boa isan-karazany ny Tany. Nomenao hamelona ny aina ny renirano, ny havoana, ny harena an-kibon’ny tany, ny ranomasina sy ny ala. Miandrandra Anao ny manan’aina rehetra, manantena ny fitsimbinanao hanome izay ilainy isan’andro. Namelona ny aina hatrany …

Lire la suite

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – septambra 2020

Mba tsy horobaina ny harena voajanahary ary hozaraina am-pahamarinana sy am-panajana. Taona vitsivitsy lasa izay no nanoratan’ny Papa Fransoa ilay ansiklika malaza mitondra ny Lohateny hoe : « Laudato Si », anentanany indrindra ny olona rehetra tsy ankanavaka amin’ny fiarovana ny Tranobe iombonana, izay tsy inona akory fa ity tany be nametrahan’Andriamanitra antsika ity. Ankoatra ny fahalotoan’ny tontolo …

Lire la suite

AFAFI – FET : ndao hivory isaky ny alahady tolakandro ao amin’ny FB !

TSATILAKRI ! Iarahantsika mahalala ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Isan’ireo hetsika tsy azo natao intsony ny fivoriana mamintsika AFAFI-FET noho ny COVID 19. Soa fa teo ny fitaovam-pifandraisana vaovao ahafahantsika miombom-bavaka. Nitombo ny SMS sy ny antso ary mafana ny fifampizaràna ao am FB. Ho fanamafisana ny fiombonantsika dia nanokatra pejy vaovao ny Foibe nasiônaly …

Lire la suite

Vavaka hasiviam-bolana : Fiomanam-panahy mandritra ny volana Aogositra 2020

Hira fanombohana : raha misy fivoriana Vavaka Fanolorana ny andro : « Mba ho an’ireo rehetra miasa sy mivelona amin’ny ranomasina, anisan’izany ny tantsambo, ny mpanjono sy ny fianakaviany ». Vavaka torapo, araka izay anentanan’ny Fanahy Famakiana sy fandinihana  ny Lohahevitry ny volana diavina (Aogositra) Vavaky ny Taon-jobily + Rainay, Arahaba ry Maria, Voninahitra, fiantsoana an’ireo Olomasina Mpiaro …

Lire la suite

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – aogositra 2020

Ho an’ireo rehetra miasa sy mivelona amin’ny ranomasina, anisan’izany ny tantsambo, ny mpanjono sy ny fianakaviany Toy ny fanaony isan-taona, dia manoratra hafatra ho an’ireo mpino katolika miasa amin’ny sambo sy mivelona amin’ny ranomasina ny Papa Fransoa, mba ho fankaherezana sy ho fanampiana azy ireo ara-torohevitra. Tsy vitsy tamin’ireo tantsambo sy mpiantsehatra amin’ny ranomasina tokoa …

Lire la suite