Étiqueté : Fanolorana ny andro

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Jona 2024

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Jona 2024

Ho an’ireo mandositra ny fireneny Mba ho voaray tsara sy hahita fiainam-baovao any amin’ny firenena mampiantrano azy ireo anie ireo mpifindra monina mandositra ny ady sy ny hanoanana izay voatery misedra loza sy herisetra...

Ho an'ny relijiozy sy ny seminarista

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Mey 2024

Ho an’ny fiofanan’ny relijiozy sy ny seminarista Mba hivelatra tsara eo am-panarahana ny antson’Andriamanitra anie ireo relijiozy sy seminarista noho ireo fiofanana araka ny maha olona, ara-pastoraly, ara-panahy ary ara-piaraha-monina omena azy ireo ka...

Ho an'ireo manao martiry ny tenany

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Martsa 2024

Ho an’ireo manao martiry ny tenany Mba hampiroborobo ny Eglizy anie ny herim-po sy ny zotom-po misionera ananan’ireo mahafoy ny ainy ho an’ny Evanjely any amin’ny toerana maro manerana izao tontolo izao.

Ho an'ny fahasamihafana eo anivon'ny Eglizy

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – Janoary 2024

Ho an’ny fahasamihafana ao amin’ny Eglizy Mba hanampy antsika hamantatra ireo fanomezam-pahasoavana maro eo anivon’ny ankohonana kristianina anie ny Fanahy Masina ary hahita ny harena ao amin’ireo fombam-pivavahana samihafa ao amin’ny Eglizy katolika.