Étiqueté : Fanabeazana

Sakafom-pitondran-tena isan’andro

Sakafom-pitondran-tena isan’andro

Alaovy ny FANANTENANA iray sotrokely Dia arotsahy anaty FAHARETANA roa litatra Ampifangaroy amin’ny FINIAVANA efatra sotro Sy FINOANA indray mitete Ary FAHAMALINANA iray fonosana Teneho amin’ny AFOM-PITIAVANA miredareda Ka rehefa mangotraka dia tampohy FANENTREN-TENA...

Alalino ny fahaiza-mihaino

Alalino ny fahaiza-mihaino

Loharano : Jean-François Guéodon – Journal du Net Beazina isika mba hahay hihaino. Oham-piainana atolotra antsika i Masina Maria sy i Md Zôzefa. Ireto ary misy mpandinika vitsivitsy hanampy antsika andalina ny fahaiza-mihaino. ———- « Mamafy...