Catégorie : Vaovao

makà tahaka ahy

« Makà tahaka ahy » : indro ny valin’ny lalao !

Arahabaina isika AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy nahatontosa soamantsara ny famaranana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taona niorenan’ny FET teto Madagasikara iny. Iaraha-mahita sy mahatsapa fa samy niezaka ny isan-diosezy nanamarika izany...

makà tahaka ahy

“Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy”

AFAFI, Amin’izao fankalazana ny fetin’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely izao dia mikarakara fifaninanana « Makà tahaka ahy » ao amin’ny Pejy Facebook AFAFI-FET Madagasikara APMEJ Madagascar  ny Foibe Nasionalin’ny AFAFI – FET. Toy izao àry ny...

Feno 50 taona ny CEPAL : fifaninanana hira faneva sy logo

Feno 50 taona ny CEPAL : fifaninanana hira faneva sy logo

Ao anatin’ ny fankalazana ny jobily faha 50 taonan’ny CEPAL (Commission épiscopale pour  l’apostolat des laïcs)  dia misy fifaninana  hira faneva  sy logo   Toa izao ny andinindininy : LOHAHEVITRA : « Ianareo no fanasin’ny...

Fiangonana miatrika ny fahaleovantena

Fiangonana miatrika ny fahaleovantena

Niainga tamin’ny fandinihana ny tantara nataon’i Pierre Lupo, momba ny hoe « Eglise et décolonisation à Madagasikara » ity fandinihana ity. Nanana ny toerany ny Fiangonana katolika tamin’izay zavatra niainan’ny firenena. Ka rehefa mankalaza...

Hafatry ny Fivondronamben'ny Eveka - mey 2021

Hafatry ny FEM : « Ho aminareo anie ny Fiadanana »

Ry vahoaka malagasy tsivakivolo, Ry kristianina havana, “Ho aminareo anie ny Fiadanana!” (Jo 20, 19) Io Tenin’i Jesoa Kristy tafatsangan-ko velona, niseho tamin’ny mpianatra nihidy tao an-trano noho ny tahotra io, no entinay hiarahabana...