Catégorie : Vavaka

Papa-Fransoa

Jereo ny horonan-tsary iarahanao mivavaka amin’i Papa Fransoa

Mihavao manaraka ny toetr’andro ny fanapariahana iireo fangatahana ampanaovin’ny Ray masina amin’ny vavaka fanolorana ny andro. Ny Papa Fransoa mihitsy no hanandratra vavaka ary hanentana ny olon-drehetra hiombom-bavaka amin’ny alalan’ny horonan-tsary. Nanomboka tamin’ity volana...

Sapilen’ny famindrapon’Andriamanitra

Sapilen’ny famindrapon’Andriamanitra

Fanombohana : Rainay any an-danitra Arahaba ry Maria Izaho mino Sapile : Ry Ray mandrakizay, atolotro ho Anao ny vatana, ny rà, ny Fanahy sy ny maha-Andriamanitra an’ilay Zanakao malalanao, dia i Jesoa Kristy...

Vavaky ny taonan’ny famindram-po

Vavaky ny taonan’ny famindram-po

Ry Jesoa Kristy Tompo, ianao no nampianatra anay ho mpamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra, ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray, asehoy anay ny endrikao dia ho voavonjy...

Rainay any an-danitra…

Rainay any an-danitra…

Vehivavy voalohany nasandratra ho mpampianatry ny Fiangonana Mb Terezy avy any Avila izay ankalazaina ankehitriny ny faha-500 taona nahaterahany. Nohalalininy manokana ny vavaka nampianarin’i Tompo ka indro ifampizarana amintsika anio. Rainay any an-danitra Afaka...

Mompera Jean Beyzym, ilay apostolin’ny marary hoditra

Mompera Jean Beyzym, ilay apostolin’ny marary hoditra

Ankalazaina ny 12 oktôbra ny fetin’i olontsambatra mompera Jean Beyzym, misionera zezoita pôlôney, nikarakara ireo marary hoditra teto Madagasikara. Fantaro ny fiainan’i mompera Jean Beyzym 15 mey 1850 : teraka tao Beyzymie, 1863 – 1871 :...

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny aogositra 2015

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny aogositra 2015

Ireo olona sahirana ara-pivelomana sy ailiky ny fiaraha-monina no entina am-bavaka amin’ity volona aogositra ity :  – Mba hirotsaka an-kalalaham-po hanompo ireo olona marefo ara-pivelomana ny olona rehetra manolotena hanao asa an-tsitrapo. – Ary...