Catégorie : Fitaovana

Vavaka ho an'ny JMJ Mada X

Vavaka ho an’ny JMJ Mada X

Andriamanitra Rainay ô !  Entanin’ny Fanahinao Masina izahay ka midera sy misaotra Anao. Tsy misy miafina aminao ny fiainanay tanora, ny halemenay sy ny hafanam-ponay. Miredareda ao anatinay ny faniriana te-hamaly sy hanatanteraka ny antsonao...

Mitsangàna fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Asa 26, 16

JMJ Mada 10 Antsirabe : hira faneva

Mitsangana ho vavolombelon’izany zavatra hitanao zany e!»Mandehana torio amin’ny fiainanao ny Vaovao Mahafaly eI- Teny an-dalana ho any Damasy dia izao ny zava nisehoNisy hazavana nanaitra an’i Saoly ka lavo izy( sy) nandre feo«...

Fanolorana ny andro mey 2022

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – mey 2022

Mba hahita ao amin’i Masina Maria ny fahaiza-mihaino, ny halalin’ny fahaiza-mandanjalanja, ny herim-pinoana ary ny fahafoizan-tena hanampy ny hafa anie ny tanora izay voaantso ho amin’ny hafenoan’ny fiainana Mandritra ity volana mey 2022 ity...