Tag: Mb Terezy kely

“Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy”

AFAFI, Amin’izao fankalazana ny fetin’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely izao dia mikarakara fifaninanana « Makà tahaka ahy » ao amin’ny Pejy Facebook AFAFI-FET Madagasikara APMEJ Madagascar  ny Foibe Nasionalin’ny AFAFI – FET. Toy izao àry ny mombamomba izany  Lohahevitra: “Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy” 1 Korintiana 11, 1                                Izany hoe maka tahaka …

Lire la suite

Vavaka miaraka amin’i Zélie sy Louis Martin Olontsambatra

Ry Andriamanitry ny Fitiavana mandrakizay ô, nomenao anay ho modelin’ny fahamasinana iainana ao an-tokantrano Zélie sy Louis Martin Olontsambatra. Nitana ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana, Tao amin’ny adidy sy olana niseho teo amin’ny fiainany izy. Nanabe ny zanany mba ho tonga olomasina. Enga anie ny vavaka asandratr’izy ireo Sy ny oha-piainana nomeny, …

Lire la suite

Fandaharam-potoana mandritra ny fandalovan’i Mb Terezy kely

Nihemotra anio zoma 3 jolay ny fahatongavan’i Mb Terezy kely. Ivavahana mba tsy hiova be loatra ny fandaharam-potoana efa nomanina. Hitsidika ireo diosezy 21 izy, miaraka amin’ireo ray aman-dreniny. Anisany hanamarika ny JMJ Mada 8 ihany koa ny fandalovany any Fianarantsoa. Alamino ny fotoana ary araho tsy tapaka ny vaovao. Fanararaotra ny fotoana toa izao …

Lire la suite