Tag: JNE

Vavaka ho an’ny Fihaonambe JNE 2

Fihaonam-ben'ny ankizy - Morondava

Ry Andriamanitra Rainay ô ! Misaotra Anao izahay noho ny fampiombonanao anay amin’ity fihaonambe faharoa ho an’ny Ankizy Katolika manerana ny Nosy ity. Faly izahay fa mifankahita sy mifankahalala, mifampizara sy afaka maneho ny maha izy anay ato amin’ny Fiangonanao sy ny Firenenay. Ampitomboy ao anatinay tsirairay avy ny fitiavam-bavaka sy ny fitiava-namana, amin’ny maha …

Lire la suite

Hira fanevan’ny JNE : Entanin’ny fiombonana

Fihaonam-ben'ny ankizy - Morondava

Indro atolotra antsika ny hira fanevan’ny JNE hatao any Morondava ny 23 – 28 aogositra 2017 Entanin’ny Fiombonana Zahay ankizy Katolika, maneho hafaliana Voairaka, hitory Vaovao Mahafaly e Ireo namanay, izay mbola variana Tianay mba ho Misionera, hanaraka anay   Ianao Jesoa nilaza hoe, avelao ny Ankizy re Hanatona Ahy… iehehe…hanatona Ahy   Entanin’ny fiombonana, …

Lire la suite