Tag: Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora

LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 : Mandray anjara mavitrika isika !

Ny 01 Septambra ka hatramin’ny 04 Oktobra 2020 dia manasa antsika ny Papa Fransoa hiaina vanim-potoana iray atao hoe « SAISON DE LA CREATION » LOHATAONAN’NY FAHARIANA. Kristianina aman-tapitrisany no efa mankalaza io iray volana io isan-taona , koa ankehitriny dia manasa antsika ny Papa Ray Masina handray anjara amin’izany fankalazana izany, hanohina ny antsony …

Lire la suite

FET madagasikara, 95 taona nanarahan-dia an’i Jesoa

Sendra tany lonaka ny mpamafy ka namoa arivo heny ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora teto Madagasikara. Voa nahazo tany lonaka ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora Niara-tonga tamin’ireo misiônera teto Madagasikara ny Aina sy famonjena ny fivavahana. Namaly ny hetahetam-pahamahasinan’ny malagasy izy. Voaloham-bokatra tamin’izany ry Victoire RASOAMANARIVO sy ry Frera RAFIRINGA. …

Lire la suite

Fifaninana hira faneva mandritra ny taon-jôbilin’ny AFAFI-FET

Mikarakara fifaninanana hira faneva ny foibe nasiônaly AFAFI-FET ho fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET, faha 170 taonan’ny AFAFI ary ny faha 95 taonan’ny FET Madagasikara. And 1 : Ny vontoatin’ny tononkira dia ahitana : – Ny teny fanevan’ny fankalazana : « Mba ho ao aminareo ny fifaliako » Joany 15, 11 – Ny …

Lire la suite

AFAFI-FET, sehatra amaliana ny antso maha iraka

Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana ( na Aina ny Fivavahana teo aloha) no fototra sy fiandohana nipoiran’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Izy no loharano anovozany hery hoentina mamakivaky ny fiainana. Aina sy Famonjena ny Fivavahana : ho an’ny olona rehetra Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana dia fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana …

Lire la suite

Vavaky ny taon-jaobily faha 100 taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora

Zato taona ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ! Nosokafana ny 22 jona teo ny fankalazana ary hofaranana any Rôma amin’ny taona ho avy. Ho fanomanana ny fihaonana any Rôma (4 ka hatramin’ny 10 aogositra) ary indrindra ho fiombonam-bavaka mandritra ny fankalazana ny jobily faha 100 taonan’ny FET dia manentana antsika hanandratra ity vavaky ny taon-jaobily ity. …

Lire la suite

Hafatra fanokafana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET

Ray iombonan'ny Afafi-Fet

Ry namana isany, Ny FET dia miaina amim-pirahalahiana miaraka amin’I Jesoa. Hatrany am-boalohany dia efa nifidy namana I Jesoa ary nanasa azy ireo mba hiara-dalana Aminy teo amin’ny fiainany andavanandro sy tamin’ny iraka fitoriana ny fitiavan’ny Ray an’izao tontolo izao notanterahiny. Iraka feno hafaliana izany, ary nameno ny fony feno hafaliana. Izay 100 taona lasa …

Lire la suite