Tag: Fanolorana ny andro

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny jolay 2015

Ny fandraisana andraikitra ara-pôlitika sy ireo kristianina any Amerika Latinina no entina am-bavaka amin’ity volana jolay ity : – Mba hiainana eo amin’ny ambaratonga rehetra ho toy ny endrim-pitiava-namana ambony ny fandraisana andraikitra ara-pôlitika. – Ary ho afaka hijoro ho vavolombelon’ny fitiavana amin’ireo mahantra sy hanorina fiaraha-monina anjakan’ny firahalahiana ireo kristianina any Amerika Latinina manoloana …

Lire la suite