Tag: Fanolorana ny andro

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Mey 2018

« Mba ho afa-manatanteraka ny andraikiny manokana eo amin’ny asa fitoriana imasoany ny lahika, ka hampiasa ny talentany manoloana ny fanamby apetraky ny fiainana ankehitriny ». Ny asa fitoriana sahanin’ny lahika indray no ifantohan’ny fangatahana iombonan’ny Fiangonana manontolo amin’ny Papa, mandritra ity volana Mey ity. Ny atao hoe moa lahika dia ireo kristianina vita Batemy ka tonga …

Lire la suite

Ahoana no ametrahana rafitra ara-toekarena mitsinjo ny rehetra ?

>>> Fangatahana ampanaovin’ny Ray Masina – Aprily 2018

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana aprily 2018

« Mba hanana fahasahiana handà ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ireo mpandinika sy mpikirakira ny toekarena eran-tany, ka ho afa-manoritra lalam-baovao hifehezana ny toekarena ».   Na dia voazarazara ho firenena mahantra sy manankarena aza izao tontolo izao dia tsy misy afa-mihambo ho mahavita tena tanteraka eo amin’ny lafiny toekarena. Toa milaza izany fa na …

Lire la suite

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana Marsa 2018

“Mba ho tsapan’ny Fiangonana manontolo ny maha zava-dehibe ny fahazaina mandanjalanja ara-panahy, na eo amin’ny fiainan’ny tsirairay na ny ankohonana manontolo”. Entanin’ny Papa Ray Masina indray isika kristianina mandritra ity volana Marsa ity hiezaka ho amin’ny fahaizana mandanjalanja ara-panahy, na ilay ambara koa amin’ny teny frantsay hoe “discernement spirituel » na raha lazaina amin’ny fomba hafa …

Lire la suite

Fangatahan’ny Papa Ray Masina volana Janoary 2018

« Mba ho afaka miaina an-kalalahana ny finoany ireo Kristianina sy ireo mpino ara-pivavahana hafa vitsy an’isa any Azia » Vao tsy ela fa tamin’ny volana Novambra 2017 lasa iny isika no nasain’ny Papa niombom-bavaka taminy ho an’ireo Kristianina any Azia, amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao dia manentana antsika sahady izy amin’ny Fanolorana ataontsika isan’andro hitrotro am-bavaka, …

Lire la suite

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana desambra 2017

Mba ho afa-mandray anjara amin’ny fampitana ny finoana sy ny fanabeazana ny taranaka anie ireo zokiolona, noho ny fahendreny sy ny traikefany ary noho ny fanohanan’ny fianakaviany sy ny ankohonana kristianina azy.

Fangatahan’ny Papa ao amin’ny TPPM Novambra 2017

TPPM novambra 2017

« Mba hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely amin’ny asa sy ny teny atao anie ny kristianina any Azia, ka hiroborobo ny fifanakalozan-kevitra, ny fandriampahalemana sy ny fifankahazoana am-po, indrindra amin’ireo antokom-pivavahana hafa ». Mitondra ny mafy ireo Kristianina any Azia Anisan’ny kaontinanta be mponina indrindra maneran-tany  ny firenena ao Azia. Fantatra amin’izany fahamaroan’ny mponina izany i Chine sy …

Lire la suite

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana novambra 2017

Mba hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely amin’ny asa sy ny teny atao anie ny kristianina any Azia, ka hampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra, ny fandriampahalemana sy ny fifankahazoana am-po, indrindra amin’ireo antokom-pivavahana hafa.

Hivavaka ho an’ny tontolon’ny asa isika

Hivavaka ho an'ny tontolon'ny asa isika

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana oktôbra 2017

Mba ho voahaja sy ho voatsimbina anie ny zon’ny mpiasa ; ary mba ho afa-mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanorenana ny soa iombonana ireo tsy an’asa.