Tag: Aina sy Famonjena ny Fivavahana

Vavaka telo, hanampy antsika hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra

Loharano – Zenith.org, 27 janoary 2015 Nanolotra vavaka telo ny Papa Fransoa mba hahafahantsika manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra : « mivavaka mba hanam-piniavana hanaraka ny sitrapon’Andriamanitra, mivavaka mba hahafantatra ny sitrapon’izy Ray ary, farany, rehefa hainao ny sitrak’izy Andriamanitra, mivavaka mba hanatanteraka izany ». Nandritra ny fifampizarany mikasika ny Evanjely nosoratan’I Md Marka (Mk 3, 31 -35) ka nilazan’i …

Lire la suite

Ny AFAFI, fototra sy fiandohan’ny FET

Mifaningotra ary tsy azo sarahina ny AFAFI-FET. Loharano nipoirana sady aim-panahin’ny FET ny AFAFI; miaina, manapariaka ary mamelona ny AFAFI kosa ny FET. AFAFI, Aina sy Famonjena ny Fivavahana Fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana miaraka amin’ny fanolorantenan’iKristy amin’ny Ray, amin’ny alalan’ny Fo Madion’i Maria, entanin’ny Fanahy Masina. Niantomboka tany Frantsa ny AFAFI …

Lire la suite