Tag: AFAFI

AFAFI – FET : ndao hivory isaky ny alahady tolakandro ao amin’ny FB !

TSATILAKRI ! Iarahantsika mahalala ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Isan’ireo hetsika tsy azo natao intsony ny fivoriana mamintsika AFAFI-FET noho ny COVID 19. Soa fa teo ny fitaovam-pifandraisana vaovao ahafahantsika miombom-bavaka. Nitombo ny SMS sy ny antso ary mafana ny fifampizaràna ao am FB. Ho fanamafisana ny fiombonantsika dia nanokatra pejy vaovao ny Foibe nasiônaly …

Lire la suite

Mitohy ny asa fitoriana amin’ny endriny vaovao

Click to Pray Mahatratra 310.000 ankehitriny ireo mampiasa ity fitaovana ity. Marihina fa fitenim-pirenena efatra no misy ankehitriny dia ny frantsay, anglisy, espagnôla ary portugey. Hiampy telo kosa izany amin’ity taona ity : italianina, sinoa ary alemanina. Sehatra hahafahana manantanteraka ny vavaka asain’ny Ray Masina ataontsika ny Click to pray. Amporisihina ihany koa isika hiombom-bavaka …

Lire la suite

Fanolorana ny andro : ireo fangatahana ho an’ny desambra 2015

TSATILAKRI, Ireto ny fangatahana ho an’ny volana desambra 2015 : – Mba ho afaka hanandrana ny famindrampon’Andriamanitra izay tsy mitsahatra mamela heloka isika ; – Ary hahita fanantenanana amin’ny fahaterahan’i Jesoa ny fianakaviana, indrindra ireo fianakaviana mijaly. Ankoatry ny vavaka ataontsika tsirairay dia entanina isika ho amin’ny fiombonam-bavaka isaky ny zoma voalohany.

Fanolorana ny andro : Ireo fangatahana ho an’ny novambra 2015

Ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanantenana no ifantohan’ireo fangatahana atao mandritra ity volana novambra ity Mba ho haintsika ny hisokatra sy hifanakalo hevitra amin’ny olona rehetra, eny fa na dia ireo tsy mitovy finoana amintsika aza. Ary hitari-dalana sy hamelombelona ny fanantenan’ireo andian’ondriny amim-pitiavana lehibe ireo mpiandry ondry ao amin’ny Fiangonana.  

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana oktobra 2015

Ireo fangatahana ho an’ny volana oktobra 2015 : – Mba ho foana tanteraka ny fitrandrahana olona izay endriky ny fanandevozana amin’ny fomba vaovao ; – Ary hitory ny Evanjely amin’ireo izay mbola miandry izany ny ankokonam-piainana kristianina any amin’ny kôntinanta aziatika.

Ny zavaboaary sy ny kristianina voaenjika, ivon’ny fanolorana ny andro amin’ny aprily 2015

Ireto ny fangatahana asain’ny Ray Masina ataontsika amin’ity volana ity : Mba hianatra hanaja ny zavaboaary sy hikarakara azy ho toy ny fanomezan’Andriamanitra ny olon-drehetra. Ary hahatsapa fa miaraka amin’ny Tompo nitsangan-ko velona mpankahery sy tohanan’ny Fiangonana eran-tany ireo kristianina voaenjika.

Fanolorana ny andro : ireo fangatahana ho an’ny martsa 2015

Tsatilakri ! Ireto ny fangatahana asain’ny Ray Masina ataontsika mandritra ny Fanolorana ny andro amin’ity volana ity : – Mba hirotsaka hiasa amin’izay rehetra tsara ho an’ny olombelona ireo mitana andraikitra eo amin’ny fikarohana ara-tsiansa. – Ary hankasitrahana kokoa hatrany anie ny fandraisan’anjaran’ireo vehivavy amin’ny fiainam-piangonana.    

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina ho an’ny febroary 2015

Fangatahana ho an’ny febroary 2015 : Mba ho afaka hanorina fiainana mendrika indray ireo voafonja, indrindra ny tanora. Ary ho voaray sy ho voatohana ao anivon’ny ankohonam-piainana kristianina ireo mpivady rava tokantrano.

Fihaonam-ben’ny AFAFI-FET eto Madagasikara : amin’ny 6, 7, 8 novambra no fotoana !

Hisy ny fihaonamben’ny AFAFI-FET amin’ny 6, 7, 8 novambra 2015 ka samia miomana isika rehetra. Araka ny fandaminana dia ny diosezin’Antananarivo no handray io fihaonana io. Eo am-pandaminana ny pitsopitsony ny Foibe nasiônaly amin’izao fa ireto aloha no efa azo antoka : –          iaraka amin’ny AFAFI-FET ireo eveka rayamandrenintsika mandritra io fihaonana io ka isaorana …

Lire la suite

Papa Fransoa : ireo aretina 15 mikiky ny Fiangonana

Afafi ! Hizara fahasoavana sy fiadanana anie isika mandritra ity 2015 ity ! Ny 22 desambra lasa teo ny Papa Fransoa no namahavaha ireo aretina 15 tsapany fa mikiky ny Fiangonana. Nohamafisiny fa ny Fanahy Masina irery ihany no manasitrana ny aretina rehetra. Manampy be dia be kosa anefa ny fiaikena fa marary, ny fandraisana …

Lire la suite