Ndao hiombom-bavaka !

“Mba ho ao aminareo ny fifaliako” (Jn 15, 11)

Manasa antsika hiombom-bavaka ho fanirahana ireo solotena hiatrika ny famaranana ny taon-jôbily any Rôma.

Hankalazaina ao amin’ny Episcopat Antanimena ny sorona masina ny sabotsy 01 aogositra amin’ny 9 ora maraina.

Misaotra amin’ny fiombonam-bavaka !