Fisaorana avy amin’ny Fivondronamben’ny Eveka

Ho aminareo anie ny Fiadanana

Ry havana malala,

Noho ny fitsimbinan’Izy Tompo dia tontosa soa aman-tsara ny famangiana notanterahin’i Ray aman-dReny, ny Kardinaly Pietro PAROLIN, Sekreteram-panjakana ao amin’ny Fiketrahana Masina, nirahin’ny Papa Ray masina Fransoa manokana, hiara-mankalaza ny faha-50 taona niaraha-miasa teo amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny Fiketrahana Masina any Vatikana. Eny fa na dia ao anatin’ny tebitebin’ny fihantonan’ny ranonorana tsy araka ny tokony ho izy aza isika, no sady koa revon’ny fahantrana sy ny fahasahiranana eo amin’ny tsy fandriam-pahalemana mampibahana ny fitsaram-bahoaka.

 Lanonam-panjakana

Nanamarika  ny fahatongavan’ity Kardinaly ity ny fihaonany tamin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andriamatoa hajaina Hery Rajaonarimampianina sy ny Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier. Tontosa soa aman-tsara tsy nisy nanohintohina ireo, ka isaorana an’Andriamanitra sy ankasitrahana ny fahavononan’ny roa tonta nihaona tam-panajana sy hanohy ny fiaraha-miasa.

Sorona Masina lehibe

Ny alahady 29 janoary dia i Son Eminence, ny Kardinaly Pietro PAROLIN,  no nitarika ny Sorina Masina lehibe tao amin’ny Kianjaben’i Mahamasina, ho fisaorana an’Andriamanitra sy fangataham-pitahiana. Nampiavaka manokana ny taon-jobily iny Sorona Masina nahavory vahoaka marobe tsy tambo isaina iny. Sambany ary toy ny fihavanana efa vita ny nahitana ireo Filoham-pirenena nitondra teo aloha sy ireo mpanao politika samihafa firehana nifandray tanana, natambatry ny fankalazana ara-litozika sy ny toeram-panajana voatokana ho azy ireo. Tsy nihataka koa ireo masoivohom-pirenena miasa eto amintsika.

Fanantenan’ny rahampitso sahady ny fiombonana sy fihavanana nifalian’ny besinimaro. Teo ny fahatongavan’i Son Eminence le Cardinal, Maurice PIAT, avy atsy amin’ny Nosy Maurice sy Mgr Gilbert AUBRY avy atsy La Réunion, ny alatsinainy. Teo ny  Nonce Apostolique, masoivohon’ny Papa Ray masina miasa eto amintsika dia i Son Excellence Monseigneur Paolo Rocco GUALTIERI. Nahafinaritra ny fiombonan’ireo Ray aman-dRenintsika ao amin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, tarihin’ny Filohany, ny Ray aman-dReny Monseigneur Désiré TSARAHAZANA, Arsevekan’i Toamasina. Nahafa-po ny fiaraha-miasan’ny pretra sy relijiozy ary ireo lahika maro tamin’ny fanomanana sy ny fanatontosana ny fety rehetra. Tsy hadino koa ireo Ray aman-dreny mpitantana ny Fiangonana kristianina rahavavy.

Vidian-kaja, vidiam-boninahitra.

Nifanome tanana ny Eglizy sy ny Fitondram-panjakana teo amin’ny fanamorana ny fihaonana sy fankalazana samihafa, ary nisongadina manokana indray ny fifanajana. Tsy azo odian-tsy hita ny fanatanterahana andraikitra maro toy ny fampielezam-baovao sy ny fanatontosam-bavaka ary ny fitsidihana toerana samihafa.

Singanina manokana ny fahavitrihan’ity Kardinaly Ray aman-dRenintsika ity. Tsy nitandro hasasarana izy tamin’ireo fandaharam-potoana rehetra : fandraisana teny amin’ny Lapam-panjakanan’ny Prezidà teny Iavoloha sy ny Lapan’ny Praiministra teny Mahazoarivo, ny fihaonana tao amin’ny Oniversite katolikan’i Madagasikara ao Ambatoroka, ny fitokanana ny trano vaovaon’ny Fivondronamben’ny Eveka. Tao koa ny Lahadinika notanterahina teny Mandrimena, foibe sosialin’ny Masera Filles du Cœur de Marie ary ny Sorona Masina sady famangiana ny Seminera zokiny, Mb. Terezin’i Jesoa Zazakely  ao Faliarivo. Ny namaranana azy dia ny fiomboanana tamin’ireo vahoaka madinika karakarain’ny Akamasoa teny Andralanitra, miaraka amin’i Père Pedro, izay nampientam-panahy sy nampisaintsaina lalina.

Teny fampirisihana

Ireo rehetra ireo dia nomban’ny Kardinaly Sekreteram-panjakana ao amin’ny Fiketrahana Masina, teny fampirisihana mba tsy hiraviravy tanana isika Malagasy manoloana ny fiainan-tsarotra izorantsika ankehitriny. Nombany fanirahana avy hatrany anefa izany, dia ny fijoroana amin’ny finoana sy ny fiaraha-mandrafitra Fiadanana ho an’ny Firenentsika. Tsy misy azo ailikilika, ary samy manana ny anjara birikiny amin’izany, na izay heverina ho kely tsy manam-peo aza, fa ny fitarihan’i Jesoa no tena fahazavana mankany amin’ny fahasambarana marina.

Aoka àry tsy havela hatory ireo torolalana samihafa, fa mandray adidy avy hatrany isika tompon’andraikitra samihafa. Ho fahazavana marina anie isika. Hiatrika adidy goavana tsy ho ela rahateo isika, na ato amin’ny raharaham-piangonana, toy ny JMJ Mada-9 any Mahajanga sy ny fiderana an’Andriamanitra amin’ny fananana an’i Victoire Rasoamanarivo, Raphaël Louis Rafiringa, Jacques Berthieu, Jean Beizim ary Lucien Botovasoa andrandraina atsy ho atsy.

Tsy azo atao kitoatoa ny raharaham-pirenena izay iankinan’ny zavatra rehetra, dia ny fifidianana izay ho filoham-pirenena efa akaiky. Mandray adidy ato amin’ny Firenena isika vahoakan’Andriamanitra mijoro ho Fiangoanana Fahazavana, ka tsy handraraka ilo mby an-doha isika. Ny fiaraha-mientana am-panajana izay mitarika amin’ny tsara kokoa no tarigetra. Tsy hihinana am-bolony na hiondri-doha manoloana ny tsy mety, fa hijoro am-pahendrena, matoky am-pinoana.

Dia manao ny tahin’Andriamanitra antsika mianakavy ny Kardinaly. Manantena isika ny famamgian’ny Papa Ray Masina indray andro any.  Fa ankehitriny aloha dia handroso tsikelikely amin’ny karemy isika, fotoana tsara indrindra hanaovana jery lanja ny fiainana, hibebahana sy hankalaza tsara ny Paka, hampibaliaka ny fiainantsika manontolo, indrindra ato anatin’ny tranobe iombonantsika ity, dia i Madagasikara Tanindrazantsika.

Dia mitso-drano anareo izahay.

Amin’ny anaran’ny  Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara.

Antananarivo anio 2 febroary 2017

Fankalazana  ny nanolorana ny Tompo Tao an-tempoly.

Mgr Désiré TSARAHAZANA, Filoha.

 

Loharano : Lakroa.mg