Catégorie : Vaovao

100 taona ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora

100 taona ny FET

Loharano : Lakroan’i Madagasikara, 17 jolay 2014 Mankalaza ny faha 100 taona niorenany ankehitriny ny FET na ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora maneran-tany (1915 – 2015). Mandray anjara amin’izany i Madagasikara. Tany amin’ny diosezin’i Toamasina no nanokafana ny fankalazana ny faha 100 taonan’ny FET tamin’ny fomba ofisialy, ny alahady 22 jiona 2014, andro fankalazana ny Sakiramenta …

Lire la suite

Fifaninana hira faneva mandritra ny taon-jôbilin’ny AFAFI-FET

Mikarakara fifaninanana hira faneva ny foibe nasiônaly AFAFI-FET ho fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET, faha 170 taonan’ny AFAFI ary ny faha 95 taonan’ny FET Madagasikara. And 1 : Ny vontoatin’ny tononkira dia ahitana : – Ny teny fanevan’ny fankalazana : « Mba ho ao aminareo ny fifaliako » Joany 15, 11 – Ny …

Lire la suite

Hafatra fanokafana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET

Ray iombonan'ny Afafi-Fet

Ry namana isany, Ny FET dia miaina amim-pirahalahiana miaraka amin’I Jesoa. Hatrany am-boalohany dia efa nifidy namana I Jesoa ary nanasa azy ireo mba hiara-dalana Aminy teo amin’ny fiainany andavanandro sy tamin’ny iraka fitoriana ny fitiavan’ny Ray an’izao tontolo izao notanterahiny. Iraka feno hafaliana izany, ary nameno ny fony feno hafaliana. Izay 100 taona lasa …

Lire la suite