Catégorie : Iza moa ianao?

Foibe nasiônaly sy Ekipa nasiônaly

Ny Foibe Nasiônaly Manana Foibe Nasiônaly ny AFAFI-FET. Ao Antananarivo no misy azy io, ao amin’ny CNPC Antanimena Varavarana faha 36 sy 38, andamosin’ny paositra.  Saika mivoha isan’andro ny birao, afa-tsy ny sabotsy sy alahady ary amin’ny fotoana izay anaovan’ny Ekipa Nasiônaly fitsidihana miaraka any amin’ny diôsezy any. Ny « secrétariat » no ao amin’ny …

Lire la suite