Catégorie : Fiofanana

Sehatra fanabeazana ny Afafi-Fet. Fototry ny fahombiazana ny fiofanana sy ny fanofana mpiandraikitra.

Hafatry ny Papa Ray Masina Fransoa amin’ny Karemy 2020

« Mihanta aminareo amin’ny anaran’i Kristy izahay : mihavàna re amin’Andriamanitra ianareo ! » (2 Kor 5, 20) Amin’ity taona ity indray, mbola manome fotoana tsara ho antsika ny Tompo mba hiomanantsika hankalaza amin’ny fo vaovao ny Mistery lehiben’ny fahafatesana sy ny fitsanganan-ko velon’iJesoa, vato fehizoron’ny fiainana kristianina manokana sy iombonana.Tsy maintsy miverina amin’io Mistery io …

Lire la suite

Hafatry ny Papa François ho an’ny Malagasy

Nandefa hafatra an-tsary ho antsika Malagasy ny Papa François  

JMJ Mada IX : Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka

Fivondronamben'ny eveka

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara  Famaranana ny JMJ Mada 9 Mahajanga   Ry tanora malala, Misaotra an’Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina isika, izay niara-dàlana tamintsika ka nahatontosa soa aman-tsara izao JMJ Mada-9, niarahantsika nankalaza teto Mahajanga, nandritra ny herinandro izao ary niarahantsika nandalina ny lohahevitra hoe : « Aza matahotra ry Maria, fa …

Lire la suite

The 2019 Mandela Washington Fellowship application is open

The Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, begun in 2014, is the flagship program of the Young African Leaders Initiative (YALI) that empowers young people through academic coursework, leadership training, and networking. In 2019, the Fellowship will provide 700 outstanding young leaders from Sub-Saharan Africa with the opportunity to hone their skills at a …

Lire la suite

Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka – mey 2018

Fivondronamben'ny Eveka

« Ny taranakao hanorina indray ny rava ela … … … hahatonga ny tany ho azo honenana » (Izaia 58, 12)   Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika. Ho antsika Kristianina sy izay tsara sitra-po rehetra. Nangetaheta  fihavaozana sy fanavaozana ny firenentsika, fa toa manjaka loatra ny fitiavam-bola arahin’ny tsy …

Lire la suite

Hafatry ny Papa ho an’ny tanora

« Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra ianao » (Lk 1, 30)   Ry Tanora malala, Ny andro eran-tany ho an’ny tanora amin’ity taona 2018 ity dia maneho dingana iray amin’ny fanomanana ny Andro eran-tany ho an’ny tanora, homarihana amin’ny sehatra iraisam-pirenena, izay ho tanterahina any Panama ny volana Janoary 2019. Izany dingana vaovao amin’ny …

Lire la suite

Hafatra Karemy 2018 – Mangatsia-po noho ny haratsiana

« Ary noho ny habetsahan’ny faharatsiana dia hihamangatsiaka ny fitiavan’ny maro » (Mt 24, 12) Ry rahalahy sy anabavy malala, ho tonga amintsika indray ny Pakan’ny Tompo ! Isa-taona, mba hiomantsika amin’izany, dia manolotra antsika ny fotoanan’ny Karemy Andriamanitra. “Famantarana ara-tsakramentan’ny fibebahantsika” izany, izay manambara sy manolotra ho antsika ny fahafahana miverina amin’ny Tompo amin’ny …

Lire la suite

Soridalana iombonan’ny AFAFI-FET ho an’ny taona 2017 – 2018

Soridalana AFAFI-FET

Miditra ny taona faharoa amin’ny fiomanana amin’ny fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET eto Madagasikara isika amin’izao taom-pikatrohana izao izay antsointsika hoe: Taonan’ny Tenin’Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa tsy ny teny Faneva ihany tsy akory no atao hoe Soridalana, nefa kosa ny teny Faneva no mibaiko ny Soridalana manontolo. Teny Faneva             « Tompo ô, …

Lire la suite

Hafatry ny FFKM

Ho an’ny Kristianina sy ny vahoaka Malagasy, “Meteza hampihavanina amin’Andriamanitra ianareo” (2 Kor 5 : 20b) Ry havana, Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ny FFKM dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tratry ny Pentekosta 2017. Ary mampatsiahy ihany koa fa tsy nandao …

Lire la suite

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka – Mey 2017

Fivondronamben'ny Eveka

“Manaova asa mendrika vokatry ny fibebahana ary miovà ho amin’ny tsara”( Lk 3,8) HAFATRA HO AN’NY KRISTIANINA REHETRA SY IREO TSARA SITRAPO REHETRA « Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika!». Efa imbetsaka izahay Eveka no nanoratra sy nanaitra mikasika ny zavamisy eto amin’ny firenena. Marina fa misy ireo ezaka natao, …

Lire la suite