Catégorie : Fantaro

Sehatra ifampizarana mikasika ny Aina sy famonjena ny fivavahana (Afafi) sy ny FIvondronana eokaristikan'ny tanora (FET).

Vakio ny tantaran’ny FET

Mankalaza ny faha 100 taonany ny FET. Hahafahana manomana ny 100 taona manaraka dia tsara ny mandalina ireo tranga niainan’ity fivondronana mamintsika loatra ity. Tsidiho ny http://mej2015.com/html/Francese/histoire.html. FET, miombom-po amin’ny Ray masina Iraka ampanaovin’ny Ray masina ho antsika FET ny fitondrana am-bavaka ireo fanamby atrehin’ny Fiangonana sy Izao tontolo izao. Tsapa fa teny am-piandohana dia …

Lire la suite

FET madagasikara, 95 taona nanarahan-dia an’i Jesoa

Sendra tany lonaka ny mpamafy ka namoa arivo heny ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora teto Madagasikara. Voa nahazo tany lonaka ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora Niara-tonga tamin’ireo misiônera teto Madagasikara ny Aina sy famonjena ny fivavahana. Namaly ny hetahetam-pahamahasinan’ny malagasy izy. Voaloham-bokatra tamin’izany ry Victoire RASOAMANARIVO sy ry Frera RAFIRINGA. …

Lire la suite

Ny AFAFI, fototra sy fiandohan’ny FET

Mifaningotra ary tsy azo sarahina ny AFAFI-FET. Loharano nipoirana sady aim-panahin’ny FET ny AFAFI; miaina, manapariaka ary mamelona ny AFAFI kosa ny FET. AFAFI, Aina sy Famonjena ny Fivavahana Fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana miaraka amin’ny fanolorantenan’iKristy amin’ny Ray, amin’ny alalan’ny Fo Madion’i Maria, entanin’ny Fanahy Masina. Niantomboka tany Frantsa ny AFAFI …

Lire la suite