Admin

Articles de cet auteur

Irak’i Kristy : indreto zahay !

Iraka no iantsoana ny ankizy ao amin’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Iraka izy ireo satria nantsoin’i Kristy an-tsitrapo hampiray ny fanolorany sy ny vavaka ataony miaraka amin’ny Azy. Ary irahiny hitondra ny Hafany ho an’ireo namany. Irak’i Kristy, mpitondra ny hafatra mahagaga Sampana ivondronan’ireo ankizy latsaky ny 13 taona ny Irak’i Kristy. Irahina toy ny Mpaminany …

Lire la suite

Iza moa ianao ry Vavolombelon’i Kristy ?

Vavolombelon'i Kristy

Sampana iray eo anivon’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ny Vavolombelon’i Kristy. Mamondrona ireo zatovo eo amin’ny 13 ka hatramin’ny 17 taona izy. Ho anao mpanabe Vavolombelon’i Kristy Fanamby miandry ny mpanabe ny hampifanentanana ny fanabeazana amin’ny toe-panahin’ny zatovo amin’ny taonany sy ny fivoaran’ny tsirairay ary indrindra ny fanohizana ny fianana sy ny fandalinana ny aim-panahy noraisina …

Lire la suite

AFAFI-FET, sehatra amaliana ny antso maha iraka

Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana ( na Aina ny Fivavahana teo aloha) no fototra sy fiandohana nipoiran’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Izy no loharano anovozany hery hoentina mamakivaky ny fiainana. Aina sy Famonjena ny Fivavahana : ho an’ny olona rehetra Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana dia fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana …

Lire la suite

Hafatra fanokafana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET

Ray iombonan'ny Afafi-Fet

Ry namana isany, Ny FET dia miaina amim-pirahalahiana miaraka amin’I Jesoa. Hatrany am-boalohany dia efa nifidy namana I Jesoa ary nanasa azy ireo mba hiara-dalana Aminy teo amin’ny fiainany andavanandro sy tamin’ny iraka fitoriana ny fitiavan’ny Ray an’izao tontolo izao notanterahiny. Iraka feno hafaliana izany, ary nameno ny fony feno hafaliana. Izay 100 taona lasa …

Lire la suite